Iloa yhdessä toimimisesta!

Hailuodon 4H-yhdistys on osa valtakunnallista Suomen 4H-liittoa, joka on maamme suurin nuorisojärjestö. Siihen kuuluu kaikkiaan 79000 nuorisojäsentä. Kasvatusajatteluamme kuvaavat neljän H:n perustana olevat sanat  Head, Hands, Heart ja Health, eli suomeksi Harkinta, Harjaannus, Hyvyys ja Hyvinvointi.

Kerholaisesta työelämäkurssien kautta yrittäjäksi


4H-järjestön toiminta on aina vahvasti perustunut tekemällä oppimisen menetelmään. Taitoja ja tietoja opitaan käytännönläheisillä toimintamenetelmillä, jotka tukevat lasten ja nuorten kasvua vastuullisiksi ja yritteliäiksi aikuisiksi.

Yrittäjyyskasvatus perustuu Kolme askelta työelämään -toimintamallin. Kansalaiskasvatuksen osana ovat muun muassa kansainvälisyys ja monikulttuurisuus sekä metsä- ja luontoasiat. Kolme askelta työelämään -malli yhdistää harrastustoiminnan ja oppimisen tarjoten monipuolisia oppimisen mahdollisuuksia 6-29-vuotiaille lapsille ja nuorille:

  1. Kerhotoiminta ja TOP-tehtävät (6+) - yleis- ja teemakerhot, kilpailut ja TOP-tehtävät (TOP=tekemällä oppii parhaiten)
  2. Työelämävalmiudet ja työllistäminen (13+) - lastenhoito-, pihataitaja-, kerhonohjaaja ym. koulutukset ja työtehtäviä
  3. Nuorten yritykset (13+) - kokeile yrittäjyyttä yksin tai porukassa ja ansaitse!

4H-yhdistysten keskeistä toimintaa ovat myös erilaiset leirit, retket sekä harrastekurssit ja -koulutukset.

 

Hailuodon 4H-yhdistys...

on osa valtakunnallista Suomen 4H-liittoa, joka on maamme suurin nuorisojärjestö

on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton

järjestää monipuolista lapsi- ja nuorisotoimintaa ympäri vuoden

tarjoaa varttuneemmille nuorille ansaintamahdollisuuksia työpalvelussa ja kerhonohjaajina